Mine foredrag

Jeg er kendt som en liv­lig og sprud­lende fore­drags­holder med en ikke ringe under­hold­nings­værdi. Mine fore­drag er let til­gænge­lige og jord­nære fordi de alle har grund i en virke­lig­hed, som jeg ken­der.

Jeg for­tæller åbent og ærligt - også når spørgs­mål går tæt på - om et spæn­dense liv i ind- og udland. Nogle kunne måske op­fatte mig som bram­fri.

Du kan læse mere om hvert enkelt af mine fire fore­drag ved at klik­ke på fore­drags­tit­lerne til ven­stre i navi­gations­panelet.