En gammel kones erindringer om tiden fra 1858.

Læst op og kommen­teret af mig, hendes barne­barn.

En skil­dring, barsk og nøgtern, om livet på den jyske hede i den sidste halv­del af 1800-tallet. Et histo­risk tids­billede.

Det er min egen farmor som blev født i 1858 og fødte 12 børn hvoraf min far - født i 1881 - var den ældste.

Hun levede det meste af sit voksenliv på den jyske hede under særdeles små kår. Som folke­pensio­nist - og blind flyttede hun til Holstebro, hvor en lokal jour­na­list traf hende og skrev en lille bog om hende.

Særlig vel­egnet for ældre­klubber og skoler på grund af den histo­riske værdi.

(1½ times varighed)