Hvem er jeg?

I vugge­gave fik jeg et lyst sind, en privili­geret barn­dom som tivoli­prin­sesse, der sam­men med fami­lien rejste landet rundt om som­meren. I vinte­rhalv­året et rigt familie­liv i en stor her­skabs­villa.

Ungdoms­årene og de første voksen­år til­bragte jeg i hen­holds­vis Eng­land, Tysk­land og USA

Senere en tid som millio­nær, dernæst kro­kone på landet, og nu parat til at gå nye veje og møde nye ud­for­dringer med en god por­tion livs­erfa­ring i baga­gen.

Jeg er kendt fra aviser, uge­blade, radio, TV2, Århus Lokal-TV og senest på TV-Danmark i pro­gram­met "Sådan set", hvor jeg var den ene af de to "kloge" koner fra Bra­brand og vært på "Det Ældre Århus" også på TV-Danmark.

Villa "Hans Broge" i Brabrand